Vi hade fått en projektanställning som varade några dagar före och efter tillställningen. Det handlade om att ta hand om de företag som skulle komma dit och vi skulle dessutom se till att hissa de företagsflaggor som de hade med sig till oss. Det var en hel del jobb innan vi fick ordning på vem som skulle ha sina företagsflaggor var, men det gick tids nog att få ordning på vilket kändes skönt! Varje gång det kommer många människor som vill olika saker kan det vara problematiskt om man inte har full koll på allting från början. Som tur var, hade vi en kille med oss, som varit med innan i det team som tog hand om företagsflaggor och reklam.